مقايسه اختلالات رفتاري، سبكهاي دلبستگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 12 تا 17 ساله

بررسی پيشرفت تحصيلي دانش آموزان,پایان نامه تاثیر دلب,پایان نامه سبكهاي دلبستگي,پایان نامه مقايسه اختلالات رفتاري,تاثیر اختلال رفتاری در پيشرفت تحصيلي,رابطه اختلالات رفتاری و دلبستگی,روانشناسی سبکهای دلبستگی,مقایسه اختلالات رفتاری دانش آموزان
دانلود فایل مقايسه اختلالات رفتاري، سبكهاي دلبستگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 12 تا 17 ساله

دانلود فایل

بخشی از مقدمه:تاثير رفتار و طرز فكر والدين در شكل گيري و چگونگي رفتار كودكان از اهميت اساسي برخوردار است. والديني كه رابطه مطلوب و درستي با فرزندان خويش دارند، موجب شادماني مسئوليت پذيري و تكامل شخصيتي فرزندان خود مي شوند. از سوي ديگر، والديني كه رفتار مطلوب و درستي با فرزندان خود ندارند باعث بروز انواع مشكلات رفتاري در آنان مي شوند.هر چند رابطه نامطلوب ميان والدين و فرزندان، تاثيرات سوءي برجاي مي گذارد، اما اثرات منفي رابطه نامطلوب با مادر بيش از تاثيرات منفي ناشي از وجود اين گونه روابط با پدر است. چون كودكان زمان بيشتري را با مادر مي گذرانند و در نتيجه تاثير بيشتري از وي مي پذيرند. حتي برخي از روانشناسان معتقدند رفتار اجتماعي كودكان بيشتر متاثر از رفتاري است كه از مادر خود مشاهده كرده اند بنابراين توجه به شيوه هاي پرورش كودك از سوي والدين به ويژه مادر در اثر بخشي بر شخصيت كودك بسيار مهم و حياتي است. (پيوسته گر ، 1385) فهرست مطالب:فصل اول: کلیات پژوهش    مقدمه    بیان مساله    اهمیت و ضرورت پژوهش  اهداف پژوهش  فرضیه های پژوهشی  تعاربف نظری و عملیاتی متغیرها  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش    مقدمه    ۱- تعریف اختلال رفتاری    ۲- اختلال عاطفی    ۱-۲- تعریف اختلال عاطفی    ۲-۲- طبقه بندی مشکلات عاطفی    طبقه بندی اختلالهای روانی    اختلالهای کودکی تا چه میزان رواج دارد ؟    هنجارهای اجتماعی فرهنگی    تفاوتهای مربوط به جنسیت    وضعیت روانی کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری    ۳-۲ پاره ای از مشکلات رفتاری و رابطه آنها با کندی پیشرفت تحصیلی۵-۲ برخی تکنیکهای شناسایی کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری۶-۲ دسته بندی اختلالات رفتاری و تاثیر آنها در پیشرفت تحصیلی مشکلات فرآیند آموزش اختلالات رفتاری    آمارها و ضرورت انجام مطالعه    دوره های مختلف مطالعات همه گیر شناسی اختلالات رفتاری    همه گیرشناسی    بررسی پیشینه میزان شیوع اختلالات رفتاری کودکان در جهان و ایران    پیشینه میزان شیوع اختلالات رفتاری در جهان    ۸-۲ پاره ای از تحقیقات انجام شده در ابطه با مشکلات رفتاری و پیشرفت ۳- سبب شناسی اختلالات روانی    ۱-۳- دیدگاه زیست شناختی    ۲-۳- عوامل ژنتیک     ۳-۳- دیدگاه روان پویشی    ۴-۳- دیدگاه یادگیری  (رفتاری)    ۵-۳- دیدگاه شناختی    ۶-۳- دیدگاه انسانگرائی- هستی گرائی    ۷-۳- دیدگاه اجتماعی     ۴- نظریه های راجع به نقش خانواده    ۱-۴- نظریه سیستم ها  ۲-۴ نظریه ارتباطات   ۳-۴- نظریه ساختی   نظریه های سبکهای دلبستگی    ۲-۳-۱ نظریه های روان تحلیل گری  ۲-۳-۲ نظریه یادگیری    ۲-۳-۳ نظریه رفتارشناسی طبیعی    ۲-۳-۴ دیدگاه اتولژیک رشد کودک    ۲-۳-۵ نظریه جان بالبی    ۲-۳-۵-۱ مفاهیم اساسی نظام بالبی    کاربرد  نظام بالبی برای پرورش کودک    معیارهای تشخیص دلبستگی    ۲-۵  الگوهای مختلف دلبستگی در کودکان    ۲-۵-۱ دلبستگی ایمن     ۲-۵-۲ دلبستگی نا ایمن دوسوگرا     دلبستگی نا ایمن اجتنابی    دلبستگی سازمان نایافته / جهت نایافته     مراحل تحول دلبستگی    ۲-۷ تاثیر عامل فرهنگ بر الگوی دلبستگی    ۲-۸ عوامل موثر بر تغییر الگوی دلبستگی   ۲ -۹ خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی   ۲-۱۰ مفهوم نقش ها در خانواده و رابطه ی اعضای خانواده   ۲-۱۱ کارکرد های خانواده   ۲-۱۲ نداشتن خانواده و اثرات آن بر فرزندان   ۲-۱۳ پدیده بی سرپرستی و اثرات آن بر رشد روانی- اجتماعی کودک    ۲-۱۴ پدیده ی بد سرپرستی و اثرات آن بررشد روانی- اجتماعی کودک    ۲-۱۵ شیوه ی سرپرستی موثر برای کودکان بی سرپرست وبدسرپرست    بخش سوم: جدایی و فقدان و آثار آن برکیفیت دلبستگی مادر- کودک    ۲-۱۶ تاثیرات جدایی وفقدان برتحول دلبستگی    ۲-۱۷ مراحل واکنش کودک به جدایی از مادر    ۲-۱۸ عوامل موثر در شدت واکنش به جدایی    ۲-۱۹ انواع اختلالات دلبستگی    انواع اختلالات دلبستگی مطرح شده    ۲-۱۹-۱ نوع اول : اختلال دلبستگی بدون تعلق (دل نابسته)    ۲-۱۹-۲ نوع دوم : اختلال دلبستگی نا متمایز    الف . درهم آمیختگی اجتماعی    ب . بی احتیاطی / تمایل به حادثه / خطر کردن    ۲-۱۹-۳ نوع سوم : اختلال دلبستگی بازداری شده    ۲-۱۹-۴ نوع چهارم : اختلال دلبستگی پرخاشگرانه    ۲-۱۹-۵ نوع پنجم : اختلال جابجا شده    ۲-۲۱ پیشگیری از بروز اختلالاتت دلبستگی    ۲-۲۲ پیشگیری در مراکز شبانه روزی    ۲-۲3 خلاصه فصل    فصل سوم: روش پژوهش    مقدمه    جامعه آماری    نمونه و روش نمونه گیری    ابزار اندازه گیری    تاریخچه آزمون آزمون R-90 -SCL (معرفی آزمون)    اعتبار و روایی تست R-90 -SCL    آزمون RAAS  سبکهای دلبستگی    نمره گذاری    شیوه اجرا    روش اجرا    روش آماری    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    مقدمه    فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    بحث و نتیجه گیری درباره یافته ها    تحلیل سوال های پژوهشی حاضر به ترتیب  محدودیتهای پژوهش    پیشنهادات پژوهش    منابع فارسی  منابع انگلیسی

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه مقايسه اختلالات رفتاري پایان نامه سبكهاي دلبستگي تاثیر اختلال رفتاری در پيشرفت تحصيلي بررسی پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقایسه اختلالات رفتاری دانش آموزان روانشناسی سبکهای دلبستگی رابطه اختلالات رفتاری و دلبستگی پایان نامه تاثیر دلب

پرسشنامه رابطه استقرار مدیریت دانش در خدمات درمانی با رضایت بیماران

ارزیابی رضایتمندی بیماران,ارزیابی مدیریت دانش,استقرار مدیریت دانش,پرسشنامه رضایتمندی,پرسشنامه مدریت,پرسشنامه مدیریت دانش,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه استقرار مدیریت,رضایت از خدمات درمانی,رضایت بیماران دانلود فایل پرسشنامه رابطه استقرار مدیریت دانش در خدمات درمانی با رضایت بیماران دانلود فایل پرسشنامه طراحی شده، ارزیابی رابطه بین…

مقاله پیرامون آموختن زبان شيرين تركي

مقاله پیرامون آموختن زبان شيرين تركي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن اصلی زبان تركي يكي از زبانهايي است كه علاوه بر ايران در چندين كشور دنيا از جمله تركيه, جمهوري آذربايجان, بيشتر جمهوري هاي قفقاز و حتي در…

سورس بازی hangman یا Vjesala

hangman,دانلود بازی سی شارپ,دانلود برنامه هنگ من,دانلود برنامه هنگمن,سورس بازی hang man,سورس بازی Vjesala,سورس بازی سی شارپ,سورس بازی هنگ من,سورس بازی هنگمن,سوری بازی هنگمن دانلود فایل سورس بازی hangman یا Vjesala دانلود فایل توضیحات:سورس کامل بازی hangman یا Vjesala به…

شیپ فایل کاربری اراضی استان همدان

اراضی استان همدان,استان همدان,دانلود شیپ فابل,دانلود نقشه کاربری اراضی استان ها,شیپ فایل آماده,شیپ فایل کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی دانلود فایل شیپ فایل کاربری اراضی استان همدان دانلود فایل توضیحات:برای تهیه ی نقشه «کاربری اراضی» منطقه…

پروژه پالس متر (Pulse Meter)

Pulse Meter,پالس متر,پروژه pulse meter,پروژه پالس متر,پروژه مهندسی پزشکی,دانلود پروژه,ريتم طبيعي قلب,طراحي پالس متر,طراحی پالسمتر,كنترل ضربان,مدارهای پالس متر دانلود فایل پروژه پالس متر (Pulse Meter) دانلود فایل چکیده:ریتم طبیعی قلب از گره سینوسی آغاز شده و پس از انتقال به…

طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد

بسته بندی به روش انجماد,بسته بندی روش منجمد کردن,دانلود طرح توجیهی,طرح بسته بندی سبزیجات,طرح توجیهی انجماد سبزیجات,طرح توجیهی انجماد مواد غذایی,طرح توجیهی انجماد میوه جات,طرح کارآفرینی بسته بندی میوه جات,طرح منجمد کردن مواد غذایی,میوه منجمد دانلود فایل طرح توجیهی بسته…

رسالت اموزش وپرورش متوسطه

رسالت اموزش وپرورش متوسطه رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: رسالت اموزش وپرورش متوسطه

مقاله نقش خدمات مشورتی مشاوران در ارتقای کیفیت وضعیت روانی- اجتماعی مدرسه

تاثیر خدمات مشاوران در ارتقای کیفیت روانی مدرسه,تاثیر مشاوران درکیفیت اجتماعی مدرسه,تاریخچه مشاوره تحصیلی در ایران,تحقیق پیرامون مشاوره تحصیلی,دانلود تحقیق تاثیر مشاوران تحصیلی,دانلود مقاله نقش مشاوران تحصیلی,مشاوره ت,نقش خدمات مشورتی در مدارس دانلود فایل مقاله نقش خدمات مشورتی مشاوران در…

مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان علاقه مند به ورزش و دانش آموزان بی علاقه به ورزش

بررسی دانش آموزان بی علاقه به ورزش,بررسی دانش آموزان علاقه مند به ورزش,پایان نامه بررسی ورزش دانش آموزان,پایان نامه مقایسه شخصیت دانش آموزان,شخصیت دانش آموزان علاقه مند و بی علاقه به ورزش,مقایسه ویژگی دانش آموزان علاقمند به ورزش,ویژگی شخصیتی دا…

مزایا و معایب الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی

اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی,پایان نامه الحاق جمهوری اسلامی ایران,پایان نامه دادگاه جنایی بین الم,پایان نامه رشته حقوق,پایان نامه علوم سیاسی,دادگاه جنایی بین الملل,دادگاه جنایی بین المللی,دانلود پایان نامه,مزایای الحاق جمهوری اسلامی ایران دانلود فایل مزایا و معایب الحاق جمهوری…

نقشه ی زمین شناسی استان خراسان جنوبی

شیپ فایل زمین شناسی,شیپ فایل زمین شناسی استان,شیپ فایل سازندهای استان,شیپ فایل لیتولوژی استان,نقشه زمین شناسی,نقشه زمین شناسی استان,نقشه لیتولوژی استان,نقشه ی زمین شناسی استان خراسان جنوبی,نقشه ی سازند ها دانلود فایل نقشه ی زمین شناسی استان خراسان جنوبی دانلود…

تجربیات مدون :معلمین مدارس استثنایی

تجربیات مدون :معلمین مدارس استثنایی رفتن به سایت اصلی فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی:  قابل ویرایشdocx تعداد صفحات: ۵۰ حجم فایل: ۱۰۰kbبیماری اوتیسم  چیست؟دلایل و علایم بیماری اوتیسم  در کودکاناوتیسم طیفی از اختلالات است. در اصطلاح کلی، به…

شیپ فایل شهرهای استان تهران به صورت نقطه ای

City,GIS,استان تهران,دانلود نقشه شهر ها,شیپ فایل آماده,شیپ فایل شهر و مرز استان,شیپ فایل شهرها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرها,لایه شهرها و مرز استان,محدوده سیاسی,محدوده سیاسی و شهرها,نقشه شهرها دانلود فایل شیپ فایل شهرهای استان تهران به صورت نقطه…

تحقیق معاد و جاودانگی انسان

اثبات معاد در قرآن,استدلال قرآن بر معاد,پدیده های مشابه معاد,تحقیق اثبات معاد,تحقیق پیرامون معاد,تحقیق جاودانگی انسان,تحقیق ضرورت معاد,تحقیق کامل جهان پس از مرگ,تحقیق کامل معاد,جاودانگی پس از مرگ,معاد در قرآن,مقاله پیرامون جاودانگی دانلود فایل تحقیق معاد و جاودانگی انسان دانلود…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نوشهر (واقع در استان مازندران)

استان مازندران,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نوشهر,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نوشهر (واقع در استان…

پروژه طراحي و ساخت مزارع آبي (پرورش ماهی)

آموزش طراحی مزرعه آبی پرورش ماهی,استخر ساحلی پرورش ماهی,تحقیق پیرامون مزارع آبی,تحقیق در مورد مزرعه پرورش ماهی,دانلود تحقیق مزارع آبی,طراحی استخر پرورش ماهی,طراحی مزارع پرورش ماهی,طراحی مزرعه آبی ماهی,مزارع پروش ماهی,مزارع ساحلی پرورش ماهی دانلود فایل پروژه طراحي و ساخت…

مبانی نظری کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد سازمان

پایان نامه ارزیابی کارت امتیازی متوازن,پیشینه تحقیق کارت امتیازی متوازن,تئوريهای کارت امتیازی متوازن,دانلود مبانی نظری پایان نامه,کارت امتیازی متوازن,مبانی مدل های ارزیابی عملکرد سازمانی,مبانی نظری در ارزیابی سازمان,نظريه های BSC دانلود فایل مبانی نظری کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد…

تحقيق تجزيه و تحليل نقاشي مدرسه آتن

بررسی نقاشی سبک آتن,تجزيه و تحليل نقاشي مدرسه آتن,تحقيق در رابطه نقاشی,تحقيق هنر,تحقیق پیرامون سبک فرسک در نقاشی,دانلود تحقيق,سبک نقاشی آتن,فرسک,كار تحقيقي هنر,مدرسه آتن,نقاشي مدرسه آتن,نقاشی سبک فرسک دانلود فایل تحقيق تجزيه و تحليل نقاشي مدرسه آتن دانلود فایل مقدمه:…

تحقیق معماری گور دخمه قيز قاپان

پلان گوردخمه قيز قاپان,تحقیق معماری قیزقاپان,تحقیق معماری گوردخمه عراق,دخمه قیزقاپان,گوردخمه قيز قاپان,معماری دخمه قیزقاپان,معماری سلمانیه عراق,معماری قیزقاپان,معماری قیزقاپان در عراق,معماری گور دخمه قیز قاپان دانلود فایل تحقیق معماری گور دخمه قيز قاپان دانلود فایل مقدمه:گور دخمه قيز قاپان دردهكده سورداشي…

نقشه منحنی های هم تبخیر استان زنجان

استان زنجان,خطوط هم تبخیر,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه هم تبخیر,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,منحنی های هم تبخیر,نقاط هم تبخیر زنجان,نقشه,هم تبخیر,هواشناسی دانلود فایل نقشه منحنی های هم تبخیر استان زنجان دانلود فایل - خطوط هم تبخیر، خطوطی که نقاط با تبخیر یکسان…

بررسي نظريه حکومت ديني

بررسي نظريه حکومت ديني رفتن به سایت اصلی بررسي نظريه حکومت ديني   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: بررسي نظريه حکومت ديني

پاورپوینت ERP و بررسي نقش آن در مديريت منابع انساني

پاورپوینت ERP و بررسي نقش آن در مديريت منابع انساني رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پاورپوینت ERP بررسي نقش مديريت منابع انساني

بودجه ریزی عملیاتی در ایران

بودجه بندی علمی,بودجه بندی عملیاتی,بودجه ریزی,بودجه ریزی سنتی,بودجه عميلاتي,پروژه مدیریت بودجه ریزی,تحقیق پیرامون بودجه,دانلود پروژه اقتصاد,علم بودجه بندی,قانون محاسبات عمومي,مدیریت بودجه دانلود فایل بودجه ریزی عملیاتی در ایران دانلود فایل چكيده:بودجه شاهرگ حياتي دولت است، زيرا دولت تمامي فعاليتهاي مالي…

پاورپوینت معماری روستای مهراذین

بررسی معماری روستای مهراذین,پاورپوینت روستا,پاورپوینت روستای مهرآذین,پاورپوینت معماری روستا,پاورپوینت معماری روستا مهراذین,پروژه بررسی روستا 2,پروژه روستای مهرآذین,پروژه معماری روستا,پروژه معماری روستا 2 دانلود فایل پاورپوینت معماری روستای مهراذین دانلود فایل بخشی از متن:روستای مهرآذین در دهستان ملارد، بخش مرکزی و…

پلان آموزشي موقعيت مكاني

آمورش پلان مکانی,آموزش موقعیت مکانی,پلان آموزشي,پلان مکانی,پلان موقعیت مکانی,دانلود آموزش موقعیت مکانی,دانلود پلان آموزشی,دانلود پلان مکان,دانلود پلان موقعیت,دانلود پلان موقعیت مکانی,موقعيت مكاني دانلود فایل پلان آموزشي موقعيت مكاني دانلود فایل توضیحات:پلان آموزشي موقعيت مكاني   پرداخت و دریافت فایل برچسب…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *