عنوان: مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیک¬های داده‌کاوی

عنوان: مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیک¬های داده‌کاوی

رفتن به سایت اصلی

چکیده

افزایش روزافزون سطح رقابت در بازار،
مدیران و تحلیل­گران سازمان­ها را وادار ساخته به دنبال راهکارهایی باشند که مزیت
رقابتی را برای سازمان به ارمغان آورند. بر اساس مطالعات موجود، استفاده از دانش
مشتری جهت اتخاذ استراتژی‌های لازم برای جلب رضایت مشتری می­تواند سازمان­ها را به­سمت
تحقق این هدف سوق دهد. از سوی دیگر گسترش بهره­گیری از فناوری­های بروز در زمینه
اطلاعات و ارتباطات خصوصاً در بانک­ها باعث بر جای ماندن حجم عظیمی از داده­ها
گشته که تحلیل و تصمیم­گیری بر اساس آن­ها با روش­های معمول گزارش­گیری و روش­های
آماری امکان­پذیر نمی­باشد. داده­کاوی ابزار بروز و قدرتمندی است که در این پایان­نامه
جهت تحلیل داده­ها به جهت استخراج دانش مشتری پیشنهاد می­گردد.

هدف از این تحقیق با
عنوان «مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیک­های داده‌کاوی»، بخش‌بندی
مشتریان بانک مهر اقتصاد، باهدف کشف ویژگی‌های رفتاری مشابه، برای کمک به مدیران
این بانک جهت تسهیل اتخاذ استراتژی‌های متناسب با هر بخش و در نتیجه حفظ، تقویت و
یا توسعه ارتباط با مشتریان و نهایتاً سودآوری برای این بانک می­­باشد. داده‌های
خام مورد نیاز جهت این مطالعه از پایگاه داده‌های بانک مهر اقتصاد استخراج شده
است.

كلمات كليدي فارسي:

مدیریت دانش مشتری،
داده­کاوی، خوشه­بندی مشتریان، کشف دانش.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تعريف مسئله. 3

1-3- ضرورت انجام تحقيق.. 7

1-4- مراحل انجام تحقيق.. 8

1-5- محدوده تحقيق.. 9

1-6- اهداف تحقيق.. 9

1-7- ساختار پایان‌نامه. 10

فصل دوم. 12

2-1- مقدمه. 13

2-2- مديريت دانش…. 14

2-2-1- دانش چيست؟. 15

2-2-2- هرم دانش…. 15

2-2-3- انواع دانش…. 16

2-2-3-1- دانش صريح.. 16

2-2-3-2- دانش ضمنی.. 16

2-2-4- مديريت دانش
چیست؟. 17

2-2-5- استراتژی‌های
مديريت دانش…. 18

2-2-5-1- استراتژی اجتماعی سازی (تبدیل دانش پنهان
به پنهان). 19

2-2-5- 2- استراتژی
برونی سازی (پنهان به آشکار). 19

2-2-5- 3- استراتژی
ترکیب­سازی (آشکار به آشکار). 20

2-2-5- 4- استراتژی
درونیسازی (آشکار به پنهان). 20

2-2-6-معایب عدم بهرهگیری
از دانش در سازمان. 20

2-2-7- اهداف مدیریت
دانش…. 21

2-2-8- مدل­های مديريت دانش…. 21

2-3- مديريت دانش مشتری.. 23

2-3-1- انواع دانش مشتری.. 24

2-3-2- مدل مدیریت دانش
مشتری.. 28

2-4- مديريت ارتباط
با مشتری.. 29

2-4-1- مديريت ارتباط
مشتريان در نظام بانکی.. 32

2-4-2- مدیریت ارتباط
با مشتری: اهداف، مزایا و چالش‌ها 33

2-5- مقايسه مفاهيم
CKM و KM و CRM.. 34

2-6- تاریخچه‌ای از
بانک و بانکداری.. 37

2-7-  سير تحول فناوري اطلاعات در صنعت بانكداري.. 38

2-7-1 دوره اول: اتوماسيون پشت باجه. 38

2-7-2- دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه. 38

2-7-3- دوره سوم: اتصال مشتريان به حساب‌هایشان. 38

2-7-4- دوره چهارم: یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و مرتبط كردن مشتريان با تمامي عمليات بانكي.. 39

2-7-5- بانكداري الكترونيك… 39

2-8- داده‌کاوی.. 40

2-8-1- مقايسه روش‌های
آماری و داده‌کاوی.. 40

2-8-2- مفهوم داده‌کاوی.. 42

2-8-3- داده‌کاوی و
کشف دانش…. 44

2-8-4- فرايند داده‌کاوی.. 45

2-8-5- معرفی روش‌های
داده‌کاوی.. 51

2-8-5-1- دسته‌بندی.. 53

2-8-5-2- درخت تصمیم. 53

2-8-5-3- شبکه‌های عصبی.. 55

2-8-5-4- پیش بینی.. 56

2-8-5-5- خوشه‌بندی.. 56

2-8-5-5- انواع خوشه‌بندی.. 57

2-8-5-5-2- معیارهای
ارزیابی در خوشه‌بندی.. 59

2-8-5-6- تحلیل انحراف… 60

2-8-5-7- قواعد وابستگی
(انجمنی). 61

2-8-5-8- تحلیل توالی.. 61

2-8-6- نرم‌افزار داده‌کاوی.. 62

2-8-7- کاربردهای داده‌کاوی.. 63

2-8-7-1- داده‌کاوی در صنعت بانكداری.. 63

2-9- پیشینه تحقیق.. 65

2-9-1- کاربرد داده‌کاوی
در بخش‌بندی و مدل‌سازی رفتاری مشتریان در صنعت بانکداری.. 66

2-9-2- کاربرد داده‌کاوی
در ارزیابی اعتبار مشتریان. 68

2-9-3- کاربرد داده‌کاوی
در زمینه کشف تقلب… 69

2-9-4- کاربرد داده‌کاوی
در تحلیل روی‌گردانی مشتری.. 69

2-10- جمع‌بندی مطالب
فصل.. 74

فصل سوم. 76

3-1- مقدمه. 77

3-2- روش پیشنهادی.. 77

3-2-1- چارچوب تحقیق.. 77

3-2-2- انتخاب متغیرها 79

3-2-3- آماده‌سازی و
پیش‌پردازش داده‌ها 80

3-2-3-1- نرمال سازی
داده‌ها 81

3-2-4- تعیین تعداد
بهینه خوشه‌ها 81

3-2-5- خوشه‌بندی.. 82

3-2-5-1- انواع خوشه‌بندی.. 83

3-2-5-2- خوشه‌بندی
به روش K-Means. 84

3-2-5-1-1- مزایای استفاده
از الگوریتم خوشه‌بندی K-Means. 85

3-2-5-1-2-  محدودیت‌های الگوریتم K-Means. 85

3-2-5-2- خوشه‌بندی
به روش WK-Means. 86

3-2-5-3- خوشه‌بندی
به روش A-H-Means. 87

3-2-6- ارزیابی خوشه‌ها
به روش  مجموع مربع خطاها و انتخاب بهترین روش… 88

3-2-7- به‌کارگیری دانش
حاصل از خوشه‌بندی.. 90

3-3- روش‌های جمع آوری اطلاعات… 90

3-4- جمع‌بندی مطالب
فصل.. 90

فصل چهارم. 92

4-1- مقدمه. 93

4-2- معرفی بانک مهر
اقتصاد. 93

4-3- موضوع و فعالیت
بانک… 94

4-4- محاسبات تحقیق.. 94

4-4-1- گام انتخاب و
جمع آوری متغیرهای ورودی.. 95

4-4-2- گام آماده‌سازی
و پیش‌پردازش داده‌ها 96

4-4-3-گام تعیین تعداد
بهینه خوشه‌ها 97

4-4-4- گام خوشه‌بندی
داده‌ها 97

4-4-4-1- خوشه‌بندی
به روش K-Means. 98

4-4-4-2- خوشه‌بندی
به روش WK-Means. 100

4-4-4-3- خوشه‌بندی
به روش A-H-Means. 100

4-4-5- ارزیابی خوشه‌ها
به روش  مجموع مربع خطاها و انتخاب بهترین روش… 101

4-4-6-گام به‌کارگیری
دانش حاصل از خوشه‌بندی.. 102

4-5- نتایج تحقیق.. 104

4-6- جمع‌بندی مطالب
فصل.. 106

فصل پنجم. 107

5-1- مقدمه. 108

5-2- خلاصه تحقیق.. 108

5-3- نتیجه‌گیری.. 109

5-4- زمینه‌های پیشنهادی،
راهکارها و پیشنهاد‌ات جهت پژوهش‌های آتی.. 110

منابع و مآخذ. 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1 انواع مختلف تبدیلات دانش…. 19

جدول 2-2 مقایسه مفاهیم
مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مشتری.. 35

جدول 2-3 مقایسه روش‌های
تحلیل آماری و داده‌کاوی.. 41

جدول 2-4 فعالیت‌های
مربوط به فازهای CRISP-DM و خروجی هر فعالیت… 50

جدول 2-5 نمونه داده‌های
مورد نیاز در یک مسئله مدل‌سازی به روش دسته‌بندی.. 54

جدول 2-6 معیارهای محاسبه
شباهت در خوشه‌بندی.. 59

جدول 2-7 معیارهای محاسبه
فاصله در خوشه‌بندی.. 60

جدول 2-8 پژوهش‌های
انجام‌گرفته در زمینه کاربرد داده‌کاوی در صنعت بانکداری.. 71

جدول 3-1 متغیرهای تحقیق.. 80

جدول 4-1 نمونه ده‌تایی
از داده‌های مربوط به مشتریان بانک مهر اقتصاد. 95

جدول 4-2 متغیرهای نرمال
شده 96

جدول 4-3 وزن نسبی متغیرهای
تحقیق.. 100

جدول 4-5 مقادیر مجموع
مربع خطاها در الگوریتم‌های مختلف خوشه‌بندی.. 101

جدول 4-6 دسته‌بندی
مشتریان بر مبنای ویژگی‌های رفتاری مشابه. 103

جدول 4-7 اطلاعات مربوط
به خوشه‌بندی مشتریان بانک مهر اقتصاد به روش K-Means. 104

 

 

 

فهرست تصاویر و نمودارها

شکل 2-1 سلسله‌مراتب دانش…. 16

شکل 2-2 دانش صریح فقط
بخش کوچکی از دانش را تشکیل می‌دهد. 17

شکل 2-3 مدل مدیریت
دانش پروبست و رمهارد. 22

شکل 2-4 چارچوب خوشه
انگور جهت نوع شناسی دانش مشتری.. 26

شکل 2-5 مدل مدیریت
دانش مشتری.. 28

شکل 2-7 گام‌های فرایند
تولید دانش از پایگاه داده‌ها 44

شکل 2-8 متدولوژي فرآيند استاندارد ميان صنعتي داده‌کاوی (CRISP-DM). 47

شکل 2-9 دسته‌بندی کلی
عملکردهای داده‌کاوی.. 52

شکل 2-11 نیروهای رقابتی
پورتر. 64

شکل 3-1 چارچوب تحقیق.. 78

شکل 4-1 خوشه اول، الگوریتم
K-Means. 98

شکل 4-2 خوشه دوم، الگوریتم
K-Means. 98

شکل 4-3 خوشه سوم، الگوریتم
K-Means. 99

شکل 4-4 خوشه چهارم،
الگوریتم K-Means. 99

شکل 4-5 خوشه پنجم،
الگوریتم K-Means. 99

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

در سال­های اخیر
دانش[1]
به عنوان منبعی ارزشمند در کنار منابعی چون کار، زمین، سرمایه قرار گرفت و به عنوان موتور تولیدکننده درآمد و يك دارايي مهم و راهبُردی برای سازمان
شناخته شد. از طرفی به دلیل
وجود رقابت شدید در بین کسب و کارهای امروزی از جمله صنعت بانکداری، مشتری و توجه
به جایگاه او و ارتباط با او اهمیت ویژه­ای یافته است. بنابراین مبحث بسیار مهم مدیریت
دانش مشتری[2]
مطرح گردید که امروزه مطالعات بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است. مدیریت دانش
مشتری با استفاده از راهکارهای مختلف مدیریت دانش نظیر روش‌های داده‌کاوی[3]
زمینه بسیار خوبی را جهت استفاده مفید از گنجینه گران‌بهای دانش مشتری فراهم می­آورد.

از سوی دیگر در عصر حاضر بهره­گیری از
فناوری­های نوین اطلاعات و ارتباطات در عرصه­های مختلف کسب­وکار به امری
گریزناپذیر مبدل گشته است. به طور خاص صنعت بانکداری از جمله صنایعی است که به‌کارگیری
فناوری­های روز دنیا در این صنعت می­تواند مزیت رقابتی انکارناپذیری را برای آن
ایجاد نماید. بنابراین این صنعت نیز از بهره­گیری از بروزترین فناوری­ها مستثنا
نبوده و مواردی مانند بانکداری الکترونیک، سیستم‌های یکپارچه بانکداری[4]، دستگاه­های خودپرداز، کارت­های اعتباری، پایانه­های خرید
الکترونیک و… از مصادیق این امر می­باشد.

ورود فناوری­های
جدید به سازمان سبب افزایش چشمگیر سرعت تولید اطلاعات و در نتیجه بر جای ماندن حجم
عظیمی از داده‌ها گشته است. از آنجا که این داده‌ها اغلب حجیم و وسیع می­باشند،
معمولاً به صورت خام قابل‌استفاده نیستند، بلکه دانش موجود در آن­ها باید استخراج
گردد. با این وجود که ارزش این داده‌ها بر کسی پوشیده نیست، حجم بسیار بالای داده‌های
ارزشمند موجود، تحلیل و بهره­گیری از آن­ها را به امری چالش‌برانگیز مبدل ساخته
است. چرا که تحلیل به واسطه روش‌های گزارش گیری سنتی در این مقیاس امکان­پذیر نیست
و روش‌های آماری موجود نیز از ظرفیت کافی جهت تحلیل این داده‌ها برخوردار نمی­باشند.
بنابراین باید به دنبال راهکاری بود که با غلبه بر این محدودیت، امکان انجام
مطالعاتی جامع­تر با نتایج دقیق­تر و درصد خطای پایین­تر را ممکن سازد. این مسئله
گواهی بر لزوم به‌کارگیری روش‌های نوین تحلیل داده‌ها جهت حصول دانش، نظیر روش داده‌کاوی
خواهد بود.

دانش قابل توجهی
که در زمان استفاده از خدمت یا مصرف کالا توسط مشتری، بین مشتری و سازمان تبادل می­شود،
به عنوان منبعی مهم برای سازمان شناخته می­شود و کسب و بهره­برداری از آن به یک
مزیت رقابتی در سازمان­ها تبدیل شده است.

مدیریت دانش مشتری
دربردارنده فرایندهایی­ست که با شناسایی و اکتساب اطلاعات مشتری و نیز ایجاد و
بهره­برداری از دانش مشتریان، مربوط است [9]. چنین اطلاعاتی در ماورای محدوده­های
خارجی سازمان قرار دارند و دانشی که از آن­ها استخراج می­شود موجب ایجاد ارزش برای
سازمان و مشتریان آن خواهد شد [32]. در این تحقیق مسئولیت کشف دانش بر عهده الگوریتم‌های
داده‌کاوی خواهد بود. در ادامه از این دانش به عنوان راهنما در مسیر اتخاذ استراتژی‌های
سازمان، بهره­گیری می­شود.

1-2- تعريف مسئله

بااهمیت یافتن
مشتری در عرصه پرتلاطم رقابت میان کسب­وکارهای مباحثی همچون مدیریت دانش مشتری و
مدیریت ارتباط با مشتری مطالعات و تحقیقات فراوانی را به خود اختصاص داده­اند.

مديريت دانش، كسب دانش درست، براي افراد
مناسب، در زمان صحيح و مکان مناسب است، به گونه‌اي که آنان بتوانند براي دستيابي
به هدف‌هاي سازمان، بهترين استفاده را از دانش ببرند.

در تعریفی دیگر مديريت دانش فرايند كشف،
كسب، توسعه و ايجاد، تسهيم، نگهداري، ارزيابي و به‌کارگیری دانش مناسب در زمان
مناسب توسط فرد مناسب در سازمان، که از طريق ايجاد پيوند مناسب بين منابع انساني،
فناوري اطلاعات و ايجاد ساختاری مناسب براي دستيابي به اهداف سازماني صورت مي‌پذيرد، تعریف شده است.

مدیریت ارتباط با
مشتری[5]
از جمله راهکارهایی است که در سال­های اخیر با افزایش روزافزون سطح رقابت در بازار
به عنوان سلاحی ارزشمند در جهت افزایش وفاداری مشتری و جلب رضایت او و با هدف به
ارمغان آوردن مزیت رقابتی بالاتر برای سازمان، از سوی سازمان­ها بکار گرفته شده
است. امروزه بیشتر روش‌های مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری اطلاعات می­باشند
و مسلماً برای رسیدن به مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری ناگزیر از مدیریت دانش مشتری
خواهیم بود.

مديريت ارتباط با مشتری در برگيرنده مجموعه­اي از فرايندهاست که سازمان­ها را قادر مي­سازد تا از استراتژي­هاي كسب­وكار در جهت ايجاد روابط بلندمدت و سودآور با مشتريان خاص پشتيباني نمايند [46].

در حقیقت
CRM يك فناوری پيشرفته در جهت دستيابي به قله­هاي اطلاعات مشتري است
[G] و شركت­ها از آن
به عنوان ابزاری در جهت افزايش رضايتمندي مشتري استفاده مي­كنند. مديريت ارتباط با مشتري
به عنوان فعالیتی جهت گسترش و نگاه‌داری مشتريان
سازمان­ها به طور گسترده­اي مورد توجه قرار گرفته است
و ابزارهاي آن افزايش رضايت مشتري و وفاداري اوست. همچنين مديريت دانش
KM
همچون مديريت روابط با مشتري بر جمع
آوری منابعي تأكيد دارد كه از فعاليت­هاي تجاري در جهت رسيدن به توانايي رقابت‌پذیری حمايت مي­كند [37] براي بهبود روابط با مشتري، خدمات‌رسانی به
روشي كه مورد دلخواه اوست، ضروري است. از اين رو به
مديريت دانش مشتری احتياج است
[17].

امروزه حجم بالای پایگاه­های داده و
پراکندگی و عدم به‌کارگیری راهکارهای مناسب جهت تحلیل این داده‌ها مطالعه و تصمیم­گیری
بهینه پیرامون ارتباط با مشتریان را با مشکل مواجه نموده است.

به طور ویژه بانک­ها سازمان­هایی هستند
که با مشتریان تعامل مستقیم دارند و عنصر مشتری در این سازمان­ها اهمیت ویژه­ای
دارد. بدیهی است جهت پیشرو بودن در عرصه رقابت توجه به جایگاه مشتری و اختصاص
خدمات ویژه با تشخیص نیازمندی­های آن‌ها و ارائه خدمات درست به آن­ها محقق خواهد
شد. تحلیل منابع باارزش داده­ای در رابطه با مشتریان کنونی بانک­ها و مشتریان
بالقوه و… مقدمه­ای جهت تحقق این مهم خواهد بود.

با ورود فناوری­های
جدید به سازمان­ها و افزایش سرعت تولید اطلاعات و در نتیجه بر جای ماندن حجم عظیمی
از داده‌ها و دشواری استفاده از این حجم وسیع، معمولاً امکان استفاده از این داده‌ها
به صورت خام وجود ندارد، بلکه دانش موجود در آن­ها باید استخراج گردد. همچنین تحلیل
این داده‌ها به واسطه روش‌های گزارش گیری سنتی در این مقیاس امکان­پذیر نیست و روش‌های
آماری موجود نیز از ظرفیت کافی جهت تحلیل این داده‌ها برخوردار نمی­باشند. داده‌کاوی
راهکاری است که با غلبه بر این محدودیت، امکان انجام مطالعاتی جامع­تر با نتایج
دقیق­تر و درصد خطای پایین­تر را ممکن سازد.

داده‌ها[6] کمیت‌های عددی یا خصیصه‌ای هستند که در نتیجه مشاهده یا
آزمایش حاصل شده‌اند. داده‌های دسته‌بندی شده اطلاعات[7]
را تشکیل می‌دهند. اطلاعات از ترتيب،
تركيب و شبكه شدن دانش را
ايجاد مي­نمايد. دانش، اطلاعات
سازمان‌یافته، تحلیل یافته و یا تلخیص شده برای افزایش درک، آگاهی یا تشخیص می‌باشد.

داده‌کاوی ابزاری
بروز، قدرتمند و وسیع است که می­تواند جهت تحلیل حجم عظیم داده بکار گرفته شود. داده‌کاوی
به بهره­گیری از ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور کشف الگوها و روابط
معتبری که تا کنون ناشناخته بوده‌اند اطلاق می‌شود. این ابزار با کاوش
در بین داده‌های موجود و استخراج الگوها و روابط موجود در پایگاه داده‌ها، موجب
تسهیل مطالعات و اتخاذ تصمیمات خواهد شد. همچنین به کمک امکانات موجود در این
ابزار می­توان حجم داده‌ها را کاهش داد و داده‌های اضافی را حذف نمود. استفاده از روش‌های
مختلف داده‌کاوی می­تواند جهت کشف دانش و الگوهای موجود در حجم عظیم داده‌ها (برای
مثال به طور خاص داده‌های جمعیت شناختی مشتریان بانک نظیر جنسیت، سن، وضعیت تأهل،
تحصیلات، شغل و غیره، یا داده‌های مربوط به تراکنش­های مالی مشتریان و یا سرویس­های
ارائه شده توسط بانک) استفاده شود. این الگوها می­توانند از سوی مدیران جهت اتخاذ
تصمیمات مقتضی در ارتباط با مشتری، چگونگی برخورد با شرایط متفاوت کسب­وکار، ارائه
خدمات خاص و غیره بکار گرفته شود.

تعاريف متفاوتي از داده‌کاوی وجود دارد ولي تعريفي كه در اكثر مراجع به اشتراك ذكر شده عبارت است
از «استخراج اطلاعات و دانش و كشف الگوهاي پنهان از پايگاه داده‌های بسيار بزرگ و پيچيده.» داده‌کاوی يك متدولوژي بسيار قوي و با پتانسيل بالا می‌باشد كه به سازمان‌ها كمك می‌کند كه بر مهم‌ترین
اطلاعات از مخزن داده‌های خود تمركز نمايند
[52].

[1] Knowledge

[2]  Customer Knowledge Management (CKM)

[3] Data
Mining

[4] Core Banking

[5] Customer Relationship
Management

[6] Data

[7] Information

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دیریت دانش Tمشتریان بانک T تکنیکT

پاورپوینت بررسی خط تولید تایر

پاورپوینت تولید تایر,پاورپوینت تولید لاستیک خودرو,تولید لاستیک خودرو,خط تولید تایر,فرایند ساخت تایر,فرایند ساخت لاستیک خودرو,مراحل تولید تایر,مراحل تولید لاستیک خودرو,مراحل ساخت تایر,مراحل ساخت لاستیک خودرو دانلود فایل پاورپوینت بررسی خط تولید تایر دانلود فایل بخشی از متن:تولید تایر از پیچیدگی…

ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مديران دولتي

بررسی هوش فرهنگی در مدیران,پایان نامه ارتقا هوش فرهنگي,پایان نامه هوش فرهنگی,تاثیر هوش فرهنگی در مدیریت,راهکار ارتقاء هوش فرهنگی مديران,عوامل هوش فرهنگی مدیران,مدیران دولتی و هوش فرهنگی,نقش هوش فرهنگی در مدیران,هوش فرهنگی مدیران دولتی دانلود فایل ارائه راهکارهایی برای ارتقاء…

توپولوژی شبکه با توضیحات کامل

پروژه توپولوژی شبکه,تحقیق توپولوژی شبکه,تحقیق در مورد توپولوژی,تحقیق رشته کامپویتر,تحقیق کامپیوتر,توپولوژی,توپولوژی شبکه,توپولوژی شبکه کامپیوتری,دانلود پروژه کامپیوتر,دانلود تحقیق,شبکه های کامپیوتری دانلود فایل توپولوژی شبکه با توضیحات کامل دانلود فایل این فایل در 53 صفحه تنظیم شده است و به صورت کامل…

تحقیق تئوری و فلسفه رنگ ها

تئوري پندارگرایانه رنگ,تئوري های فلسفی رنگ,تحقیق علم رنگ,تحقیق فلسفه رنگ ها,تحقیق فهم رنگ,چهارچوب یکسان کننده رنگها,حالات روانشناسانه رنگ,دید بوم گرایی رنگ ها,روانشناسی رنگ ها,فلسفه رنگ ها,مفهوم طبیعی رنگ,مقاله تئوری رنگ ها دانلود فایل تحقیق تئوری و فلسفه رنگ ها دانلود…

نقشه بخش های شهرستان آزادشهر

بخش های شهرستان آزادشهر,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان آزادشهر,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان آزادشهر,لایه جی آی اس بخشهای آزادشهر,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های آزادشهر,نقشه ی جی آی اس بخش های آزادشهر دانلود فایل نقشه…

گزارش کارآموزی معدن زغالسنگ

دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی معدن,دانلود گزارش کارآموزی معدن ذ,دانلود گزارش کارآموزی معدن ذغالسنگ,دانلود گزارش کارآموزی معدن زغالسنگ,دانلود گزارش کارآموزی معدن زغالسنگ طزره,گزارش کارآموزی,معدن ذغالسنگ,معدن زغالسنگ دانلود فایل گزارش کارآموزی معدن زغالسنگ دانلود فایل مقدمهزغالسنگ ماده ای است که بشر…

پروژه حسابداری و موجودی کالا شرکت ملی گاز ایران

پروژه حسابداری شرکت گاز,پروژه حسابداری موجودی کالا,پروژه موجودی کالا شرکت گاز,تحقیق حسابداری شرکت ملی گاز,تحقیق حسابداری موجودی کالا,حسابداری شرکت ملی گاز ایران,حسابداری کالا در شرکت گاز,حسابداری موجودی کالا شرکت گاز دانلود فایل پروژه حسابداری و موجودی کالا شرکت ملی گاز…

طرح تاسیس کارگاه ساخت ماشین جوجه کشی یک روزه

پروژه کارآفرینی دستگاه جوجه کشی,تولید ماشین جوجه کشی,دستگاه جوجه کشی,ساخت ماشین جوجه کشی,طرح توجیهی تولید جوجه یک روزه,طرح توجیهی جوجه یک روزه,طرح جوجه یک روزه,طرح کارآفرینی دستگاه جوجه کشی دانلود فایل طرح تاسیس کارگاه ساخت ماشین جوجه کشی یک روزه…

تهيه كامپوزيت پلي آنيلين/كربنات كلسيم و بررسي اثر ضد خوردگي پوششي از آن بر روي آهن

بررسی پوشش کامپوزیت در خوردگی آهن,پلي آنيلين,پوشش های کامپوزیتی,خوردگي,دانلود مقاله,دانلود مقاله شیمی,كامپوزيت,كربنات كلسيم,کامپوزیت پلي آنيلين كربنات كلسيم,کاموزیت ضد خوردگی,مقاله خوردگی دانلود فایل تهيه كامپوزيت پلي آنيلين/كربنات كلسيم و بررسي اثر ضد خوردگي پوششي از آن بر روي آهن دانلود فایل…

پایان نامه مديريت و محافظت از شبكه های كامپيوتر

پایان نامه فناوری اطلاعات,پایان نامه كامپيوتر,پایان نامه محافظت شبكه هاي كامپيوتر,حفاظت داده در شبکه,حفاظت شبکه,دانلود پابان نامه,دانلود پایان نامه مديريت داده,مديريت شبكه هاي كامپيوتر,مديريت شبكه های كامپيوتر,مدیریت,مدیریت داده ها در شبکه دانلود فایل پایان نامه مديريت و محافظت از شبكه…

بررسی آنتن های هوشمند مایمو (MIMO)

WIMAX,آنتن هاي تطبيقي,آنتن هوشمند MIMO,آنتن هوشمند مایمو MIMO,بررسی آنتن های مایمو,پروژه MIMO,پروژه آنتن MIMO,پروژه بررسی آنتن هوشمند,پروژه فناوری آنتن هوشمند,شبکه های بی سیم,فناوري‌هاي 4G دانلود فایل بررسی آنتن های هوشمند مایمو (MIMO) دانلود فایل چکیده: با رشد روز افزون شبکه…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ری (واقع در استان تهران)

استان تهران,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان ری,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ری دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ری (واقع در استان تهران) دانلود فایل توضیحات:-…

پروژه بررسی نگرشی بر تحلیل بازار سرمایه

بررسی بازار سرمایه,پروژه بازار سرمایه,تحلیل بازار بورس,تحلیل بازار سرمایه,تحلیل بازار سهام,تحلیل چارتيست بازار سرمایه,تحلیل فاندامنتال بازار سرمایه,تحلیل قیمت سهام,دیدگاه تکنیکال در بازار,مدل بنیاد گرا در بازار سرمایه,نگرشی بر بازار سرمایه دانلود فایل پروژه بررسی نگرشی بر تحلیل بازار سرمایه دانلود…

بررسی شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN)

Software Defined Network,پایان نامه Software Defined Network,پایان نامه شبکه sdn,پایان نامه فناوری اطلاعات,پایان نامه کامپیوتر sdn,پروژه Software Defined Network,پروژه پایانی شبکه کامپیوتر,پروژه شبکه کامپیوتری,پروژه شبکه مبتنی بر نرم افزار دانلود فایل بررسی شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN) دانلود…

گزارش کارآموزی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

پروژه کارآموزی مکانیک,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی شهرک تحقیقاتی,دانلود کارآموزی متالوژی,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی رشته مکانیک,کارآموزی فناوری و تحقیقاتی اصفهان,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی شهرک فناوری,گزارش کارآموزی مکانیک دانلود فایل گزارش کارآموزی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دانلود فایل كليات و اهداف:شهرك علمي…

گزارش تخصصی آموزگار ، دبیر قرآن : علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های مناسب

گزارش تخصصی آموزگار ، دبیر قرآن : علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های مناسب رفتن به سایت اصلی   گزارش تخصصی آموزگار ، دبیر قرآن : علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های…

تحقیقات و مطالعات میدان دید تقسیم شده

اصول میدان دید تقسیم شده,بررسی میدان دید تقسیم شده,تحقیقات میدان دید تقسیم شده,روانشناسی میدان دید تقسیم شده,مطالعات میدان دید تقسیم شده,مفاهیم میدان دید تقسیم شده,مقاله میدان دید تقسیم شده,میدان دید تقسیم شده دانلود فایل تحقیقات و مطالعات میدان دید تقسیم…

پاورپوینت کربن و گرافیت

پوشش دهی کربنی,تحقیق پیرامون کربن,تحقیق ترکیبات گرافیت,ترکیبها ی مختلف کربنی,دانلود مقاله خواص گرافیت,ساختار الماس و کربن,ساختار انواع گرافیت,ساختار کربن,ساختار گرافیت,فرانید کربناسیون,فرانید گرافیتاسیون دانلود فایل پاورپوینت کربن و گرافیت دانلود فایل بخشی از متن:کربن از کلمه لاتین کربو به معنی زغال…

پاورپوینت خط تولید لواشک

بررسی خط تولید لواشک,پاورپوینت تولید لواشک,تجهیزات تولید شکلات,خط تولید لواشک,دانلود پاورپوینت ساخت لواشک,دستگاه تولید لواشک,فرایند انواع لواشک,فرایند تولید لواشک,کارخانه تولید لواشک دانلود فایل پاورپوینت خط تولید لواشک دانلود فایل بخشی از متن:میوه ها ترکیبات شیمیایی متعددی دارند که ساختمان و…

درمان مشکل زودانزالی

داروی گیاهی زودانزالی,دانلود کتاب زناشویی,درمان زودانزالی,درمان زودانزالی برای همیشه,درمان قطعی زودانزالی,درمان گیاهی زودانزالی,درمان همیشگی زودانزالی,زودانزالی,مشکل زودانزالی دانلود فایل درمان مشکل زودانزالی دانلود فایل توضیحات:فایل پیش رو حاصل تلاش گروه ما (گروه شیراز ام سی) می باشد که با تلاش فراوان…

بررسی سیستم عامل توزیع شده

انحصار متقابل,انحصار متقابل در سیستم عامل,پایان نامه سیستم عامل,سیستم توزیع شده,سیستم توزیع شده عامل,سیستم عامل پیشرفته,سیستم عامل توزیع شده,همگام سازی,همگام سازی سیستم عامل دانلود فایل بررسی سیستم عامل توزیع شده دانلود فایل چکیده:سیستم عامل توزیع شده در یک محیط شبکه‌ای…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ورزقان

استان آذربایجان شرقی,شهرستان ورزقان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ورزقان دانلود فایل توضیحات:1. این فایل در…

آموزش سئو و الگوریتم های گوگل

آموزش سئو و الگوریتم های گوگل رفتن به سایت اصلی سئو سایت مسئله ایست که این روزها به بزرگترین مسئله یک وبمستر و صاحب کسب و کار اینترنتی تبدیل شده است. سئو همان چیزی است که مشخص می کند شما کدام…

پایان نامه مدیریت پروژه

پایان نامه مدیریت,پایان نامه مدیریت پروژه,پروژه,پروژه مدیریت,تحقیق مدیریت,تحقیق مدیریت پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,فرایند مدیریت پروژه,مدیریت,مدیریت پروژه دانلود فایل پایان نامه مدیریت پروژه دانلود فایل چکیده: در اوایل دهه 50 میلادی، شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» با همکاری نیروی…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجن

استان چهارمحال و بختیاری,شهرستان بروجن,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجن دانلود فایل توضیحات:1. این فایل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *