تاریخ جهان(مجموعه تاریخ)

تاریخ جهان(مجموعه تاریخ)

رفتن به سایت اصلی

  تاریخ جهان(مجموعه تاریخ)

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون
کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

 دوره پیش از تاریخ
بقایاي جسدها از انسانهاي نخستین در نقاط مختلف دنیا نظیر
آفریقاي جنوبی، پکـن (چـین)، هایـدلبرگ
(آلمـان) بـه  دست آمده است. طی سالیان دراز، تنها
ابزار انسان براي شکار و تکه تکه کردن گوشت و دفـاع از خـود «سـنگ » بـود ؛
یعنی ابزار سادهاي که از محیط خود تهیه میکرد به همین دلیل
باستان شناسان ایـن دوران از زنـدگی انسـان را عصـر سنگ نامیده اند. 

کشف آتش از نخستین و مهمترین کشفیات بشر بود که زندگیاش را
بهبود بخشید. 
عصر یخبندان در حدود 11000 سال پیش به آخر رسید و آب و هواي
مناطق مختلف جهان وضعیتی نسبتاً ثابت یافت. 
در این زمان اجتماعات متعدد انسانی در میان دو رود، آسیاي
صغیر، آسیاي میانه، مصر، چین، آمریکاي مرکـزي، ایـران، اروپا و استرالیا میزیستند.
زنان را ابداعکننده کشت و زرع و برخی اختراعات نظیر سفالسازي میدانند. 

کشاورزي از مهم ترین تحولات زندگی انسان در روي زمین بود:
زیـرا موجـب یکجانشـینی، ذخیـره غـذا، تقسـیم کـار و پیدایش اجتماعات منظمی شد که
بنیان تمدنهاي هزارههاي بعدي را تشکیل داد. 
در خاورمیانه کشت گندم و جو، در چین کشت برنج و ارزن و در
آمریکاي مرکزي کشت ذرت توسعه یافت. کشـاورزي در اروپا چند هزار سال دیرتر رایج شد. 

به تدریج در دشتهاي آسیاي مرکزي گله داري رواج یافت. اسب
نیز نخستین بار در همـین منطقـه اهلـی شـد و مـورد استفاده قرار گرفت. در قسمتهاي
ساحلی اروپا، صید ماهی و ساخت ابزار صید معمول شد. 
یکجانشینی موجب توسعهي خانه سازي، تهیه انواع ظرف، پارچه و
سفال نیز شد. 
اختراع چرخ از دیگر دستاوردهاي مهمی بود که تاثیر به سزایی
در سرنوشت بشر گذاشت. چرخ کوزهگري، آسیاب،
ارابه از جمله ارمغانهاي اختراع چرخ است. 
در فاصله 6000 تا 10000 سال پیش بشر توانست فلز را بشناسد و
از آن در ساخت ابزار استفاده کند. 
نخستین فلزي که کشف شد، مس بود و احتمالاً قلع دومین فلزي
بود که مورد استفاده قرار گرفت ؛پس از کشف آهـن و رواج بهرهبرداري از آن، تحولات
عمیقتري در زندگی انسان پدید آمد. 
پیدایش اجتماعات یکجانشینی وتوسعهي ابزار سازي و کشاورزي
بیش از همه بیش در مشرق زمین – نخسـتین تمـدن  ها از قبیل سومر، مصر، ایلام، هند، چین و نیزتمدنهاي آسیاي صغیر مربـوط
بـه ایـن منطقـه از جهـان اسـت.

جوامـع یکجانشین،
بیشتر در کنار رودهاي نظیر دجله، فرات، کارون و سند ساکن بودند.

 
اسطوره در دوره پیش از تاریخ 
اکثر مردم میان دو رود خداي ویژه کشاورزي به نام عشتر
(ایشتار) معتقد بودند. از نظر آنان ابتداي هـر سـال ایشـتار بـا 
تموزي ازدواج میکرد. به خاطر ازدواج آنان بارندگی و محصولات
زیاد میشد. پس از آن تموزي میمرد و سال دیگر بهار دوباره زنده میشد. 

هند و اروپاییان معتقد بودند که خداي نیکی و بدي هر دو در
شکم خداي دیگري به نام زروان جـاي دارد.

خـداي بـدي 
براي اینکه زودتر متولد شود شکم زروان را درید و بیرون آمد.
سپس خداي نیکی به دنیا آمد. چندي بعد نبـرد میـان آن  دو آغاز شد.

یونانیان به
خدایان بسیاري معتقد بودند و تصور میکردند این خدایان در کوه الپ زندگی میکنند.
مصریان  نیز معتقد بودند از ازدواج دو خدا به
نامهاي ایزیس و اوزیریس فرزندي به نام هوروس پدید آمده است.

فرعونها معتقـد 
بودند از نسل هوروس هستند و به نمایندگی از طرف او بر مردم
حکومت میکنند. 
پژوهشگران در مورد اساطیر به نتایج مختلفی رسیدهاند. گروهی
از آنان معتقدنـد کـه اسـاطیر ریشـه در طبیعـت دارنـد  چراکه مردم پیش از تاریخ تصور میکردند هر یک از پدید ههاي طبیعت مثل
خورشید. . . موجودات جانـداري هسـتند
که بر جهان حکم میراندند. 
گروهی منشأ اساطیر را آرزوهاي خود انسان میدانند. گروهی
معتقدند که اساطیر در ابتدا واقعیت داشـته انـد و قهرمـان  اساطیر واقعی بودند که با گذشت زمان ماجراهاي مربوط به آنان شاخ وبرگ پیدا
کرده اسـت.

گروهـی میـان شـیوههـاي 
زندگی مردم پیش از تاریخ و خدایان آنها رابطهاي قائل شدند
مثلاً اعتقاد به ایشتار را به علت اهمیت کشاورزي گفته اند. 
– از خطهاي رایج در دنیا، خط الفبایی است این خط به وسیله
فینیقیها (در لبنان) به وجود آمد اقوام سریانی (سوریه)
آن را اخذ کردند و سپس ایرانیان، هنديها و ایغورها آن را از
سریانیها گرفتند خط لاتین که از خطهاي اروپـایی اسـت  نیز الفبایی میباشد. 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود تاریخ جهان (مجموعه تاریخ) دانلود تاریخ جهان مجموعه تاریخ دانلود تاریخ جهان (مجموعه تاریخ) کسب درآمد اینترنتی کسب درآمد از اینترنت فروشگاه فایل

تحقیق استراتژي سه جانبه

استراتژي سه جانبه,استراتژي سه جانبه در مدیریت,تحقیق استراتژي در صنایع,تحقیق استراتژي سه جانبه,تدوین استراتژي,دانلود مقال,دانلود مقاله در مورد استراتژي,روش ایجاد استراتژی,روشای تدوین استراتژی,مدیریت استراتژي سه جانبه,مفهوم استراتژي سه جانبه دانلود فایل تحقیق استراتژي سه جانبه دانلود فایل چكيده:مديران، مشاوران و…

جزوه آشکار سازهای هسته ای

آشکارسازه,آشکارسازهای هسته ای,پرفسور رسول خدابخش,جزوه آشکارساز های تناسبی,جزوه آشکارساز های گازی,جزوه آشکارسازی نوترون,جزوه اتاقک یونش,جزوه دکتر خدابخش,جزوه دکتر کوهی,جزوه فیزیک گایگر مولر,جزوه فیزیک هسته ای,جزوه ی درس آشکار سازهای هسته ای دانلود فایل جزوه آشکار سازهای هسته ای دانلود فایل…

9.7 نوع IIA و نوع IIB در کلابی – یاو 3 – فولد

9.7 نوع IIA و نوع IIB در کلابی – یاو 3 – فولد رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: نوع IIA نوع IIB کلابی یاو فولد

مقاله ویژگی های رسانه های دیجیتال نسبت به رسانه های معمولی

مقاله ویژگی های رسانه های دیجیتال نسبت به رسانه های معمولی رفتن به سایت اصلی عنوان ویژگی های رسانه های دیجیتال نسبت به رسانه های معمولی رشته مرتبط با درس رسانه های الکترونیک تعداد اسلاید و صفحه تعداد اسلاید:56 تعداد…

طرح توجيهي احداث و تجهيز هتل

پروژه احداث هتل,پروژه کارآفرینی احداث هتل,طرح احداث هتل,طرح توجيهي احداث هتل,طرح توجیه اقتصادی احداث هتل,طرح توجیه فنی احداث هتل,طرح توجیهی احداث هتل در اردبیل,طرح توجیهی تجهيز هتل سعيد,طرح کارآفرینی احداث هتل دانلود فایل طرح توجيهي احداث و تجهيز هتل دانلود…

آمار بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق در ایران

آمار علل گرایش به طلاق,آمار علل موثر در طلاق,آمار عوامل موثر در طلاق,پروژه آماده آمار,پروژه آمار گرایش به طلاق,تحقیق آماده آمار,تحقیق آماری علل طلاق در ایران,دانلود پروژه آماری طلاق در ایران دانلود فایل آمار بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان برخوار و میمه

استان اصفهان,شهرستان برخوار و میمه,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان برخوار و میمه دانلود فایل توضیحات:1.…

بررسی مبدل های نوری جریان‎

Optical converter,اثر فارادی مبدل نوری,بررسی ساختار مبدل نوری,دانلود پروژه مبدل نوری جریان‎,سیستم های مبدل جریان نوری,عملکرد مبدل نوری,کاربرد مبدل نوری,مبانی سنجش نوری,مبدل های نوری جریان‎,مقاله مبدل های نوری جریان‎ دانلود فایل بررسی مبدل های نوری جریان‎ دانلود فایل بخشی از…

نقش حسابداری منابع انسانی در بهره وری سازمانی

بهره وری سازمانی,تحقیق بهره وری سازمانی,حسابداری منابع انسانی,حسابداری نیروی انسانی,حسابداری و بهره وری سازمانی,رابطه بهره وری و حسابداری,نقش حسابداری در بهره وری,نقش حسابداری منابع انسانی دانلود فایل نقش حسابداری منابع انسانی در بهره وری سازمانی دانلود فایل بخشی از مقدمه:مفهوم…

پرسشنامه اضطراب کتل

ارزیابی اضطراب,اضطراب,اضطراب کتل,پرسشنامه,پرسشنامه آماده روانشناسی,پرسشنامه ارزیابی استرس,پرسشنامه اضطراب,پرسشنامه علوم تربیتی,پرسشنامه کتل,دانلود پرسشنامه,سنجش استرس,کتل دانلود فایل پرسشنامه اضطراب کتل دانلود فایل توضیحات:دانلود پرسشنامه آماده روانشناسی و علوم تربیتی، پرسشنامه اضطراب کتل، این پرسشنامه حاوی 40 سوال استاندارد میباشد كه اكثر مردم…

تأثیر سیستم کنترل نیرو بر زمان و توان مصرفی در ماشین هرس رباتیک

تأثیر سیستم کنترل نیرو بر زمان و توان مصرفی در ماشین هرس رباتیک رفتن به سایت اصلی پروژه پاورپوینت تاثیر سیستم کنترل نیرو بر زمان و توان مصرفی در ماشین هرس رباتیک که شامل نمودار و عکس های مربوط می…

تحقیق پیرامون تغذیه سالم

تاثیر تغذیه بر هوش,تحقیق پیرامون تغذیه,تحقیق در مورد تغذیه,تغذیه درست,تغذیه سالمندان,تغذیه صحیح,دانلود تحقیق تغذیه مناسب,دانلود مقاله تغذیه,دانلود مقاله رژیم تغذیه,رژیم درست لاغری,رژیم لاغری,غذاهای لاغر کننده دانلود فایل تحقیق پیرامون تغذیه سالم دانلود فایل بخشی از مقدمه:تا اوایل سده ۱۹ مفهوم…

پاورپوینت بررسی آلودگی صوتی

آلودگی صوتی,اثر آلودگي صوتی بر محيط زيست,اثرات آلودگي صوتي بر انسان,اثرات آلودگی صوتی,اثرات آلودگی صوتی بر كودكان,استاندارهای صوتی,پاورپونت بررسی آلودگی صوتی,راهکارهای جلوگیری از آلودگی صوتی,منابع آلودگي صوتی دانلود فایل پاورپوینت بررسی آلودگی صوتی دانلود فایل بخشی از متن:رشد بي‌رويه جمعيت…

پاورپورینت هفت مانع موفقیت

بررسی موانع موفقیت,پاورپورینت موانع موفقیت,تحقیق پیرامون موانع موفقیت,تحقیق پیرامون موفقیت,دانلود پاورپوینت موفقیت,علل عدم موفقیت,عوامل عدم موقیت,عوامل موفقیت,موانع موفقیت دانلود فایل پاورپورینت هفت مانع موفقیت دانلود فایل بخشی از متن: اگر کاری در حد و اندازه قابلیت‌هایتان به شما روی آورد…

بررسی نقش تغذیه سالم در مدارس در میزان یادگیری کودکان

اثر تغذیه بر رشد کودکان,بررسی نقش تغذیه سالم در مدارس,پایان نامه تغذیه,پایان نامه روانشناسی,پایان نامه علوم تربیتی,تاثیر تغذیه بر آموزش,تاثیر تغذیه بر رشد ذهنی,تاثیر تغذیه مناسب بر یادگیری,دانلود پایان نامه,نقش تغذیه در میزان یادگیری کودکان دانلود فایل بررسی نقش تغذیه…

بررسی تاثیر هوش عاطفی و هوش اخلاقی کارکنان اداری بر تعهد سازمانی آنان

پایان نامه تعهد سازمانی,پایان نامه تعهد عاطفی,پایان نامه تعهد مستمر,پایان نامه هوش اخلاقی,پایان نامه هوش سازمانی,پایان نامه هوش عاطفی,پایان نامه هوش هیجانی,تاثیر هوش اخلاقی بر تعهد سازمانی,تاثیر هوش عاطفی بر تعهد سازمانی دانلود فایل بررسی تاثیر هوش عاطفی و هوش…

مجموعه سمپل اتوكد جهت و فلش

اتوكد,دانلود اتوکد جهت و فلش,دانلود سمپل اتوکد,سمپل اتوکد,مجموعه سمپل جهت و فلش دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد جهت و فلش دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد  جهت - فلش   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: اتوكد مجموعه سمپل جهت و…

ایمولایزر ( سیستم ضد سرقت تندر 90 )

ایمولایزر ( سیستم ضد سرقت تندر 90 ) رفتن به سایت اصلی راهنمای آموزشی سیستم ضد سرقت تندر 90   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: تندر90 سیستم ضد سرقت سیستم ضد سرقت ال 90 سیستم ضد سرقت تندر90 تعریف…

حل المسایل فصل 4 کتاب ریاضی تکمیلی پایه هفتم (تیز هوشان)

حل المسایل فصل 4 کتاب ریاضی تکمیلی پایه هفتم (تیز هوشان) رفتن به سایت اصلی حل المسایل فصل 4 کتاب ریاضی تکمیلی پایه هفتم (تیز هوشان)ویژه مدارس استعداد های درخشان   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: فصل 4 راضی…

بررسی آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روشهاي فراصوتي و ارتعاشي

آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب,آزمایش غیر مخرب ارتعاشی تخته,آزمایش غیر مخرب فراصوتی تخته,بررسی آزمایشات غیر مخرب تخته,روش ارتعاشي ازمایش تخته خرده چوب,روش غیر مخرب تست تخته,روش فراصوتي آزمایش تخته نئوپان دانلود فایل بررسی آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روشهاي…

مدیریت‌ پروژه برنامه‌ریزی با مایکروسافت پروجکت

Microsoft Project,پروژه آماده مایکروسافت پروجکت,پروژه تجارت الکترونیک MS project,پروژه کنترل پروژه,پروژه نرم افزار کنترل پروژه,پروژه نرم‌افزار مدیریت پروژه,روژه تجهیز کارگاه با ام اس پی,مدیریت پروژه Microsoft Project,نرم‌افزار ام‌اس پروجکت دانلود فایل مدیریت‌ پروژه برنامه‌ریزی با مایکروسافت پروجکت دانلود فایل توضیحات:نرم‌افزار…

مقاله بررسي انواع حملات در شبكه هاي همتا به همتا و ارائه راه حلهاي امنيتي

امنيت,امنیت شبکه های همتا به همتا,انواع حملات شبكه,بينامي,حمله,دانلود مقاله شبکه نظیر به نظیر,راه حل هاي امنيتي شبکه,رمزگذاري ترافيك,رمزگذاری شبکه های همتا به همتا,روشهاي دفاعي,شبکه های همتا به همتا,همتا به همتا دانلود فایل مقاله بررسي انواع حملات در شبكه هاي همتا…

پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب

بررسی خشکسالی در رودخانه میناب,بررسی خشکسالی های هرمزگان,پایان نامه اقلیم شناسی,پایان نامه برنامه ریزی محیطی,پایان نامه جغرافیای طبیعی,پیش بینی خشکسالی,پیش بینی خشکسالی با سری های زمانی,روش های آماری پیش بینی خشکسالی دانلود فایل پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش…

سورس نرم افزار ایجاد کتاب و استفاده از html در اندروید

آموزش برنامه نویسی اندروید,برنامه اندروید ایجاد کتاب,برنامه نویسی اندروید,پروژه برنامه نویسی اندروید,دانلود برنامه نویسی اندروید,ساخت برنامه اندروید,سورس اندروید ایجاد کتاب,سورس برنامه اندروید,سورس نرم افزار ایجاد کتا,طراحی کتاب برای اندروید دانلود فایل سورس نرم افزار ایجاد کتاب و استفاده از html…

گزارش کارآموزی شرکت توسعه فناوری رباتیک

شرکت توسعه فناوری رباتیک,کارآموزی رباتیک,کارآموزی شرکت رباتیک پاسارگاد,کارآموزی مونتاژ شبکه کامپیوتری,کارآموزی مونتاژ و اس,کارورزی فناوری رباتیک,کازآموزی توسعه فناوری رباتیک,گزارش کارآموزی رباتیک,گزارش کارآموزی شبکه,گزارش کارآموزی کامپیوتر دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت توسعه فناوری رباتیک دانلود فایل چکیده:امروزه با پیشرفت و توسعه…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *