دکتر سعید سپهری

- دکترا مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

- کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی

- معاون آموزشی پژوهشکده هوا فضا از سال 78 تا کنون

- مشاور ارشد شرکت خدمات مشاوره و کیفیت CTC از سال 84 تا کنون

- مشاور ارشد آموزشی آموزش و پرورش استان تهران

اطلاعات بیشتر

 

 

 

دکتر آذز صائمیان 

- مدرس دانشگاه علامه طباطبائی

مدرس رسمی شرکت TUV Rainlandآلمان

- مدیر آموزش انجمن مدیریت ایران

- مدیر اجرائی مجله مدیریت

- مدرس دانشگاه آزاد

آدرس وب سایت: http://www.saemian.blogfa.com

 

 

 

 

 

دکتر سید مهرداد پیدائی

- مدرس دانشگاه علوم تحقیقات

- مدرس دانشگاه قزوین

- مدرس دانشگاه شهر ری

- مؤلف کتاب " آسیب شناسی و بهینه سازی آموزش کارکنان در سازمان"

- مشاور منابع انسانی " ایران خودرو"

- مشاور منابع انسانی " بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی"

آدرس وب سایت:  www.peidaie.ir