تاثیر کارآفرینی بر بیکاری شهرستان..

تاثیر کارآفرینی بر بیکاری شهرستان..

رفتن به سایت اصلی

فایل کامل پروِژه پیام نور رشته اقتصاد می باشد

مقدمه :

شرايط اقتصادي، صنعتي،
اجتماعي و فرهنگي امروز كشور به گونه اي است كه حل مشكلات و تنگناها، الگوها و راه
حلهاي جديد و متفاوتي راطلب مي كند. تركيب جمعيتي جوان كشور، ضرورت ايجاد فرصتهاي
شغلي و نيز نوسان بهاي نفت سه عامل عمده اي هستند كه مــــوجب مي شوند سياستگذاران
و تصميم ســـازان كلان كشور به منبع درآمد سهل الوصول ديگري به جز نفت بينديشند و
بي شك آن منبع جز ابتكار، خلاقيت و نوآوري چيز ديگري نيست.

…..

فهرست

عنوان                                                                                                                                  
صفحه

فصل اول :طرح تحقیق……………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 5

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

تعریف عملیاتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………… 10

مقدمه     ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

كارآفريني   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

كارآفرين و كارآفريني تكنولوژيك
…………………………………………………………………………………………………….. 13

عوامل موثر بر کارآفرینی  ………………………………………………………………………………………………………………….. 16

كارآفريني سازماني     ……………………………………………………………………………………………………………………….. 19

نقش كارآفرينان در توسعه     ……………………………………………………………………………………………………………… 20

چارچوب كارآفريني      ……………………………………………………………………………………………………………………. 20

آموزش كارآفريني    ………………………………………………………………………………………………………………………… 21

پرورش كارآفرينان    ………………………………………………………………………………………………………………………… 23

ابعاد ساختاري كارآفريني سازماني     …………………………………………………………………………………………………… 27

بیکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

علل بی‌کاری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

انواع بی‌کاری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

بیکاری در ایران
………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

نقش کارآفرینی در بیکاری
………………………………………………………………………………………………………………… 32

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

فصل سوم : روش تحقیق……………………………………………………………………………………… 40

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 42

ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………. 42

روش تجزيه و تحليل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………… 43

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………… 44

آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….. 69

خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

محدوديت‌هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 72

بحث و نتیجه گیری
…………………………………………………………………………………………………………………………… 73

پیشنهادات و راهکار ها
………………………………………………………………………………………………………………………. 77

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

پرسشنامه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….81

فهرست جداول

جدول شماره 1 – بررسی فراواني گزينه «خیلی کم» ……………………………………………………………………………….. 46

جدول شماره 2 –  بررسی فراواني گزينه
«کم»………………………………………………………………………………………… 47

جدول شماره 3 – بررسی فراواني گزينه «تا حدی
»………………………………………………………………………………….. 48

جدول شماره 4- بررسی فراواني گزينه «زیاد»…………………………………………………………………………………………. 49

جدول شماره  5- بررسی فراواني گزينه
«خیلی زیاد»………………………………………………………………………………… 50

جدول شماره  6- جدول فراواني جنسيت……………………………………………………………………………………………….. 51

جدول شماره 7  –   سوال 1…………………………………………………………………………………………………………………. 51

جدول شماره 8 – سوال 2 …………………………………………………………………………………………………………………… 51

جدول شماره 9- سوال 3 ……………………………………………………………………………………………………………………. 52

جدول شماره 10- سوال 4 ………………………………………………………………………………………………………………….. 52

جدول شماره 11- سوال 5 ………………………………………………………………………………………………………………….. 53

جدول شماره 12- سوال 6 ………………………………………………………………………………………………………………….. 53

جدول شماره 13- سوال  7
…………………………………………………………………………………………………………………. 54

جدول شماره14 – سوال  8
………………………………………………………………………………………………………………… 54

جدول شماره 15 – سوال 9 ………………………………………………………………………………………………………………… 55

جدول شماره 16 –  سوال 10
………………………………………………………………………………………………………………. 55

جدول شماره 17 – سوال 11 ………………………………………………………………………………………………………………. 56

جدول شماره 18 – سوال 12………………………………………………………………………………………………………………… 56

جدول شماره 19- سوال 13 ………………………………………………………………………………………………………………… 57

جدول شماره 20- سوال 14…………………………………………………………………………………………………………………. 57

جدول شماره 21 – سوال 15 ………………………………………………………………………………………………………………. 58

جدول شماره 22 – سوال 16………………………………………………………………………………………………………………… 58

جدول شماره 23 – سوال 17 ………………………………………………………………………………………………………………. 59

جدول شماره 24 – سوال  18……………………………………………………………………………………………………………….. 59

جدول شماره 25 – سوال 19 ………………………………………………………………………………………………………………. 60

جدول شماره 26 – سوال 20 ………………………………………………………………………………………………………………. 60

جدول شماره 27 – فرضیه 1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 62

جدول شماره 28-جدول ANOVA…………………………………………………………………………………………………… 62

جدول شماره 29- فرضیه 2 …………………………………………………………………………………………………………………. 70

جدول شماره 30-جدول ANOVA…………………………………………………………………………………………………… 71

جدول شماره 31 – فرضیه 3 ……………………………………………………………………………………………………………….. 72

جدول شماره 32  – ANOVA       ……………………………………………………………………………………………………. 73

جدول شماره 33 – فرضیه 4 ……………………………………………………………………………………………………………….. 74

جدول شماره 34-جدول ANOVA…………………………………………………………………………………………………… 75

 

فهرست نمودار ها

نمودار شماره 1:  ميانگين انتخاب سئوالات
فرضيه1 ………………………………………………………………………………… 61

نمودار شماره 2 : ميانگين انتخاب سئوالات فرضيه2 …………………………………………………………………………………. 63

نمودار شماره 3 : ميانگين انتخاب سئوالات فرضيه3 …………………………………………………………………………………. 65

نمودارشماره 4 : ميانگين انتخاب سئوالات فرضيه 4 …………………………………………………………………………………. 67

 

 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پروژه پیام نور تاثیر بیکاری و کارآفرینی کارآفرینی اقتصاد

درمورد الوئه ورا

درمورد الوئه ورا رفتن به سایت اصلی نیاز های اکولوژی الوئه ورا برای کشت   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: کشت الوئه ورا

تحقیق قاعده درأ و مفهوم آن

تحقیق پیرامون قاعده درء,تحقیق قاعده درأ,حد در اصطلاح و روايات,حد در قرآن,حد در لغت,روايت عام ادرئوالحدود بالشبهات,مبانی قاعده درأ,مستند قاعده درأ در منابع اهل سنت,مستند قاعده درأ در منابع شیعه,مفهوم حد,مفهوم درأ,مفهوم شبهات درء دانلود فایل تحقیق قاعده درأ و…

پلان معماري داروخانه

dwg,اتوكد,پلان ساختمان,پلان ساختمان داروخانه,پلان معماري,پلان معماري داروخانه,دانلود پلان معماری معماري داروخانه,دانلود نقشه معماري داروخانه,معماري,نقشه اتوکد معماري داروخانه,نقشه معماري,نقشه هاي اتوكد دانلود فایل پلان معماري داروخانه دانلود فایل توضیحات:این فایل شامل پلان معماري داروخانه با نماها و مقاطع و ... آن…

مدیریت زنجیره تامین

SCM,Supply Chain Management,بررسی اصول مدیریت زنجیره تامین,پروژه SCM,پروژه زنجیره تامین,پروژه مدیریت زنجیره تامین,زنجیره تامین در تجارت الکترونیک,طراحی زنجیره تامین دانلود فایل مدیریت زنجیره تامین دانلود فایل چكيده:برا ي محيط هميشه در حال تغييراين دوران وتغيير در شيوه تعاملات شركتها با…

آموزش اصول عکاسی

آموزش آماتور عکاسی,آموزش حرفه ای عکاسی,آموزش عکاسی,آموزش عکاسی از مبتدی تا حرفه ای,خرید فایل آموزشی عکاسی,دانلود آموزش عکاسی,دانلود مقاله عکاسی,شیوه های عکاسی,عکاسی پیشرفته,مقاله تخصصی عکاسی دانلود فایل آموزش اصول عکاسی دانلود فایل توضیحات:مقاله ای فوق العاده مفید برای کسانی که…

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

ارتباط با مشتری,ارزیابی ارتباط با مشتری,پرسشنامه آماده مدیریت,پرسشنامه ارتباط با مشتری,پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری,پرسشنامه مدیریت ارتباط م,دانلود پرسشنامه,سنجش ارتباط با مشتری,مدیریت ارتباط با مشتری,نحوه ارتباط مشتری دانلود فایل پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری دانلود فایل توضیحات:این پرسشنامه یک…

پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی و خارجی)

بازار چرم,بررسی اقتصادی تولید چرم,بررسی بازار چرم,بررسی بازار خارجی چرم,بررسی بازار داخلی چرم,پایان نامه بررسی بازار,پایان نامه مدیریت,پایان نامه مدیریت بازرگانی,دانلود پایان نامه,وضعیت تولید چرم در ایران,وضعیت فروش چرم,وضعیت فروش داخلی چر دانلود فایل پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات…

پروژه پاورپوینت اینترنت اشیا (IOT )

پروژه پاورپوینت اینترنت اشیا (IOT ) رفتن به سایت اصلی پروژه بصورت فایل قابل ویرایش پاورپوینت(pptx) در 224 اسلاید و فایل WORD برای رشته کامپیوتر در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا…

فون اسپرت با فرمت psd لایه باز با حجم کم با قابل تبدیل به دیگر سایزها

فون اسپرت با فرمت psd لایه باز با حجم کم با قابل تبدیل به دیگر سایزها رفتن به سایت اصلی فون اسپرت لایه باز با فرمت psd بسیار زیبا و شیک قابل تبدیل به انواع سایز با حجم دانلود بسیار…

تحقیق پدافند غیر عامل در حیوانات

اقدامات پدافند غیرعاملیدر حیوانات,انشا پدافند غیر عامل,انشا پدافند غیر عامل در طبیعت,پدافند غیر عامل جهت حفظ ادامه حیات,پدافند غیر عامل حیوانات جهت دفاع,پدافند غیر عامل در جانداران,پدافند غیر عامل در جانوران,تحقیق پیرامون پدافند غیر عامل دانلود فایل تحقیق پدافند غیر…

طرح توجیهی عمليات تهيه روغن خام روغن نباتی

پروژه کارآفرینی,تولید روغن خام روغن نباتی,تولید روغن نباتی,دانلود طرح توجیهی,روغن خام خوراکی,روغن خام روغن نباتی,طرح توجیهی,طرح توجیهی روغن خام روغن نباتی,طرح توجیهی روغن خام نباتی,طرح کارآفرینی,طرح کارآفرینی روغن خام خوراکی دانلود فایل طرح توجیهی عمليات تهيه روغن خام روغن نباتی…

نرم افزار خیاطی راحت ورژن 4.70

نرم افزار خیاطی راحت ورژن 4.70 رفتن به سایت اصلی نرم افزار خیاطی راحت ورژن 4.70 امکانات این ورژن از نرم افزار به شرح زیر است :* افزودن تمامی مشتریان با اطلاعات کامل ( کد ، نام ، نام خانوادگی ،…

ارزیابی اقتصاد ایران به لحاظ سیاسی و فرهنگی

بررسی سیاسی اقتصاد ایران,پروژه اقتصاد فرهنگی,تاثیر اقتصاد بر بیکاری,تاثیر سیاست ارزی بر اقتصاد,تاثیر فرهنگ بر اقتصاد,تاثیر فرهنگ در اقتصاد,تاثیر واردات بر ا,تحلیل اقتصاد سیاسی ایران,تحلیل سیاسی اقتصاد,رابطه اقتصاد و سیاست,نقش دولت در اقتصاد دانلود فایل ارزیابی اقتصاد ایران به لحاظ…

گزارش کارآموزی شناخت تابلوهای برق و ترانسفورموتورها

پروژه کارآموزی انواع تابلو برق,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی ترانسفرموتور,کار آموزی شناخت تابلوهای برق,کارآموزی آ,کارآموزی آشنایی با تابلوهای برق,کارآموزی پیرامون ترانسفرماتور,کارآموزی ترانسفورموتورها,گزارش کارآموزی تابلو های برق دانلود فایل گزارش کارآموزی شناخت تابلوهای برق و ترانسفورموتورها دانلود فایل بخشی از مقدمه:ترانسفورماتور؛ امروزه…

بررسی ويندوز ريجستري (Windows Registry)

اساس ویندوز ریجستری,اصول ویندوز ریجستری,بررسی Windows Registry,پروژه ویندوز ریجستری,تحقیق پیرامون REGISTRY,تحقیق در مورد ویندوز ریجستری,مفاهيم اوليه رجيستري,مفاهیم ویندوز ریجستری,ویندوز ریجستری دانلود فایل بررسی ويندوز ريجستري (Windows Registry) دانلود فایل بخشی از متن:هماهنگونه كه در فصل گذشته اشاره شد، نسخه هاي…

فایل اتوکد پلان های معماری و سازه ساختمان 5 طبقه با تمام جزئیات

اتوکد پلان معماری,اتوکد پلان معماری 5 طبقه,اتوکد پلان معماری و سازه,اتوکد پلان معماری و سازه ساختمان 5 طبقه,اتوکد ساختمان 5 طبقه,اتوکد ساختمان 5 طبقه قابل ویرایش,اتوکد کلیه پلان های معماری و سازه,پلان معماری,فایل اتوکد,نقشه های سازه دانلود فایل فایل اتوکد…

پایان نامه تجارت الکترونیک

پایان نامه تجارت الکترونیک,پایان نامه فناوری اطلاعات,پایان نامه کارشناسی تجارت الکترونیک,پایان نامه کامل تجارت الکترونیک,پروژه تجارت الکترونیک,پروژه دانشگاهی تجارت الکترونیک,تجارت الکترونیک,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه تجارت الکترونیک دانلود فایل پایان نامه تجارت الکترونیک دانلود فایل چکیده:تجارت الکترونیک را می توان…

گزارش کارآموزی فنی حرفه ی

خرید گزارش کارآموزی فنی حرفه ی,دانلود پروژه کا,دانلود کارآموزی فنی حرفه ی,دانلود گزارش کار فنی حرفه ی,دانلود گزارش کارآموزی فنی حرفه ی,کارآموزی فنی حرفه ی بروجن,کارورزی فنی حرفه ی,گزارش کارآموزی فنی حرفه ی بروجن,گزارش کارورزی فنی حرفه ای دانلود فایل…

پلان معماري اتوكد طرح 40

dwg,اتوكد,پلان آماده اتوکد,پلان اجرایی اتوکد,پلان ساختمان,پلان معماري,دانلود پلان اتوکد,دانلود پلان ساختمان,دانلود پلان معماری,دانلود نقشه اتوکد,معماري,نقشه آماده اتوکد,نقشه هاي اتوكد دانلود فایل پلان معماري اتوكد طرح 40 دانلود فایل توضیحات:پلان معماري اتوكد طرح 40 بهمراه كليه جزئيات كه در نرم افزار…

چهره پردازي و صحنه آرايي از ديدگاه هنر گرافيك در شاهنامه (هفت خوان رستم)‌

پایان نامه هنر تصویر سازی,پروژه گرافیک چهره پردازی,تصویر سازی گرافيك در شاهنامه,تصویر سازی هفت خوان رستم,چهره پردازي در شاهنامه,چهره پردازی با گرافيك در شاهنامه,چهره پردازی هفت خوان رستم,صحنه آرايي در شاهنامه دانلود فایل چهره پردازي و صحنه آرايي از ديدگاه…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سرایان (واقع در استان خراسان جنوبی)

استان خراسان جنوبی,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان سرایان,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سرایان دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سرایان (واقع در استان خراسان جنوبی) دانلود…

نانو ایده استفاده از نانو رس در افزایش نگهداری شیره انگور

استفاده از نانو رس در شیره انگور,تحقیق افزایش نگهداری شیره انگور,تحقیق ایده,جلوگیری از فساد شیره انگور,روش افزایش شیره انگور,شیره انگور نانویی,کاربرد نانو در صنایع غذایی,مقاله نانو ایده,نانو ایده,نانو ایده صنایع غذایی,نانو رس در شیره انگور دانلود فایل نانو ایده استفاده…

علل پرخاشگری و خشونت در نوجوانان

علل پرخاشگری و خشونت در نوجوانان رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: علل پرخاشگری خشونت نوجوانان

ترجمه مقاله تحلیل پایداری مزارع بادی مبتنی بر DFIG با استفاده از سیستم با باس های گوناگون

ترجمه مقاله تحلیل پایداری مزارع بادی مبتنی بر DFIG با استفاده از سیستم با باس های گوناگون رفتن به سایت اصلی عنوان انگلیسی مقاله:Stability Analysis of DFIG-based Wind Farms Using Different Bus Systemsچکیده:این مقاله یک بررسی کلی در رابطه با…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فومن (واقع در استان گیلان)

استان گیلان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فومن,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فومن (واقع در استان…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *