ویژگی های نرم افزار

قابلیت ارتباط با سایر نرم‌افزارهای مرتبط سازمان

1

تست نفوذپذیری مطابق با استانداردهای OWASP TOP-102013

2

دارای گواهینامه تایید فنی نرم‌افزار از شورای عالی انفورماتیک

3

گزارشات متنوع نموداری از پیش طراحی‌ شده

4
معرفی نرم افزار

 

افزایش کمی نفر ساعت آموزش و برگزاری دوره های مختلف آموزشی، به تنهایی نمی تواند نشانگر کیفیت و بکار بستن آموزش های فرا گرفته شده در سازمان ها باشد، بلکه این اثر بخشی آموزش است که می تواند ضامن اجرایی دوره های آموزشی باشد. استقرار فرآیند آموزش براساس استاندراد ISO 10015 می تواند موثرترین راه در خصوص پایش و اندازه گیری اثر بخشی فرآیند آموزش باشد.

برای مشاهده و مطالعه سیستم های آکسون فایل کاتالوگ محصول را دانلود کرده و یا به نسخه دسکتاپ سایت مراجعه شود.
دانلود کاتالوگ
راز رشد در آموزش است
0/6

آموزش الکترونیکی

وب کنفرانس

پورتال آموزشی سازمان

آزمون الکترونیکی

مدیریت فرآیند آموزش

نوبت دهی آزمون
+ 0
سال تجربه
+ 0
نرم افزار یکپارچه
+ 0
ماه پشتیبانی رایگان
+ 0
سازمان مشتری
محمد کاظم کشورشاهي
مدير تشکيلات، روشها و منابع انساني اتحاديه پيشگامان

آکسون فراتر از يک TMS براي ما عمل مي کند. با استقرار اين نرم افزار در اتحاديه، طرح ها و اولويت هاي پژوهشي پيشگامان در حوزه آموزش و منابع انساني به راحتي پياده سازي گرديد.

سيدمهدي شيرازي
رييس اداره توسعه و تحول اداري انستيتو پاستور ايران

آکسون، نرم افزاري با نگرش سيستمي و برنامه ريزي راهبردي در چرخه فعاليت آموزشي جهت پيشبرد توانمنديهاي کارکنان مي باشد.

مشتریان ما